Melle schilder | aquarellist | tekenaar

De Stichting Melle is een erkende ANBI.
Het fiscaal nummer van de stichting is 8141.60.633

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Ruscha Langelaan, beeldend kunstenaar
Secretaris:
Adèle Stuijfzand, socioloog
Penningmeester:
John Polder, restaurateur
Bestuurslid:
Andries van Seyen, radioloog
Bestuurslid:
Jeroen Krabbé, acteur/beeldend kunstenaar.
Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

Doelstelling
In 1994 richtte mevrouw Puck Oldeboerrigter-van Hilst, de weduwe van beeldend kunstenaar Melle Oldeboerrigter (1908-1976) de stichting Melle op. De stichting heeft ten doel:
a. Verlenen van ondersteuning ten behoeve van tentoonstellingen, publicaties en/of onderzoek over het leven en werk van de kunstenaar Melle Johannes Oldeboerrigter.
b. Verlenen van ondersteuning voor promotieactiviteiten op voornoemd gebied.
c. (Doen) beheren van zijn artistieke nalatenschap.
d. Voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemeen en Financieel Jaarverslag 2021
Download als PDF

Algemeen en Financieel Jaarverslag 2020
Download als PDF

Algemeen Jaarverslag 2019
Download als PDF

Algemeen en Financieel verslag 2018
Download als PDF

Actueel beleidsplan
Download als PDF

Financieel verslag 2017
Download als PDF

Financieel verslag 2016
Download als PDF

Financieel verslag 2015
Download als PDF

Algemeen en Financieel verslag 2014
Download als PDF

Beleidsplan 2014
Download als PDF

Jaarverslag 2012
Download als PDF

Financieel verslag 2012
Download als PDF