Melle schilder | aquarellist | tekenaar
1908 Melle Johannes Oldeboerrigter, geboren op 27 mei te Amsterdam (Wittenburg)
1922 Leerling letterzetten grafische school te Amsterdam. Avondlessen vaktekenen en lithografie.
Illustraties in De Moker, een opruiend blad voor jonge arbeiders.
1925 Werkt op verschillende drukkerijen.
1926 Weigert militaire dienst; later afgekeurd.
Leert danseres Marth Bruyn kennen, met wie hij gaat samenwonen.
1930 Letterzetter bij de Arbeiderspers.
Tekent en aquarelleert in vrije tijd. Tekent voor politiek geëngageerde bladen en illustreert boeken en omslagen.
1934 Gaat samenwonen met Marth op de Amsteldijk 62. Trouwen niet om principiële redenen.
1938 Begint te schilderen.
1940 - '45 Blijft werken voor de Arbeiderspers; levert zetsel voor illegaal drukwerk, zoals De Vonk.
Gaat in 1944 bij Puck van Hilst op de Stadhouderskade 90 wonen, maar behoudt atelier op de Amsteldijk.
1945 Geeft baan bij de Arbeiderspers op en wijdt zich geheel aan de kunst; tekent onder pseudoniem Frits voor De Vlam.
1953 Verhuist naar de Weteringschans 26. Wordt praktijkleraar letterzetten en typografie op de Kunstnijverheidsschool (thans Rietveld Academie) te Amsterdam.
1955 Trouwt met Puck.
1958 Geruchtmakende discussie over analyse van Melle’s werk door psychiater C. van Emde Boas.
1961 Weigert prijs van de Stichting Kunstenaarsverzet omdat een van de juryleden lid was geweest van de Kultuurkamer.
1967 Ontvangt Keerkringzegel.
Functie aan de Gerrit Rietveldacademie wordt uitgebreid met docentschap schilderen.
1968 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1976 Overlijdt op 24 mei ten gevolge van een hartaanval.
Begraven op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam.